OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Přehled pro živnostníky a podnikatele: zdravotní a sociální pojištění v roce 2014

Podnikatelé a OSVČ a zdravotní a sociální pojištění v roce 201412.12.2013, zdroj: www.penize.cz

Podnikáte? Pracujete na živnostenský list? Nebo jste „zaměstnáni na švarcsystém“? Konec roku se blíží – nejvyšší čas podívat se, kolik budete platit za zdravotní a sociální pojištění v roce 2014. Přinášíme přehled všeho důležitého. A modelové příklady, podle kterých si můžete výši záloh vypočítat.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění a sociální pojištění – které si platí velká část živnostníků – rostou. Ostatně: jako každý rok. Dobrou zprávou je, že tentokrát to vaše peněženky zabolí míň než loni. Minimální zálohy v roce 2014 vzrostou jen nepatrně.

Sociální pojištění v roce 2014

Výše záloh na sociální pojištění živnostníka či podnikatele se odvíjí od jeho zisku v uplynulém účetním období (čili za předešlý rok) – vyměřovací základ pro výpočet tvoří jeho polovina. Tady padesát procent vašeho příjmu z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Výdaje živnostníci uplatňují buď paušálem, nebo vyúčtováním skutečných nákladů. Sazba sociálního pojištění potom dosahuje 29,2 procent vyměřovacího základu.

Pokud jste ovšem vstoupili do druhého pilíře penzijního systému – čili jste účastni důchodového spoření – platí pro vás snížená sazba 26,2 procenta. Minimální zálohy v prvním pilíři tedy budete mít nižší.

Jak to vypadá v reálu, si ukážeme v boxu na příkladu pana Vokurky.

PAN VOKURKA PLATÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

 Pan Vokurka

Ilustrační pan Vokurka se tváří kysele. Má platit.

Panu Vokurkovi se letos v podnikání dařilo. Jako živnostník si vydělával průměrně 50 tisíc měsíčně. Do druhého pilíře nevstoupil. V součtu za rok jeho příjmy dosáhly 600 tisíc korun. Výdaje uplatnil šedesátiprocentním paušálem. Jeho příjem po odečtení výdajů tedy dělá 240 tisíc. 

Když tuto částku vydělí dvěma, dopočítá se svého vyměřovacího základu, který dělá 120 tisíc ročně. Tedy 10 tisíc měsíčně. Měsíční záloha na sociální pojištění pana Vokurky bude v roce 2014 dosahovat 29,2 procent z této částky, tedy: 2920 korun.

Pokud využijete výše popsaný vzoreček a vyjde vám vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, jež pro rok 2014 při hlavní činnosti dělá 77 832 korun, vztahuje se na vás ten minimální. Budete pak podobně jako většina živnostníků platit minimální zálohy odvozené z minimálního vyměřovacího základu. Výše minimální zálohy na sociální pojištění pro rok 2014 dělá (při hlavní činnosti) 1894 korun. Zatímco letos dělala 1890 korun. Rozdíl: čtyři kačky měsíčně.

Pro lidi, kteří vstoupili do druhého pilíře, dosahuje minimální záloha pro ro 2014 1700 korun.

Zájemci si mohou v boxu spolu s námi vypočítat, jak přesně se výše minimální zálohy určuje.

Počítejte s námi:

Jak ministerstvo došlo k výši minimálních záloh:

Pro výpočet minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění je zásadních několik cifer, které každoročně s předstihem stanovuje vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tou nejdůležitější je průměrná mzda, která se počítá z všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu za rok o dva roky předcházející námi sledovanému období (čili rok 2012.) Pro rok 2014 dělá průměrná mzda 25 942 korun. Pro srovnání: v roce 2013 dosahovala 25 884 korun, v roce 2012 dělala 25 137 korun.

Vzoreček pro výpočet minimální zálohy na sociální pojištění vypadá zhruba takto: dosahuje 29,2 procent ze čtvrtiny průměrné mzdy (čili z 6486 korun). Snadno už se tedy dopočítáme k tomu, že výše minimální zálohy za sociální pojištění bude v roce 2014 dosahovat 1894 korun.

Pro člověka, který vstoupil do druhého pilíře, platí stejný vzoreček. S tím rozdílem, že nepočítá se sazbou 29,2 procenta, nýbrž 26,2 procenta. Výsledná minimální záloha pro rok 2014: 1700 korun měsíčně.

Nízké zálohy na sociální pojištění, nízký důchod

Zdají se vám minimální zálohy na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné nízké? Inu, jsou. O tom, zda by se měly či neměly zvyšovat, jste na Peníze.cz četli nedávno:

Každopádně platí, že co je teď pohodlné, jednou pohodlné být přestane. Nízké zálohy totiž zadělávají na nízký důchod:

Proto si zálohy můžete dobrovolně navýšit.

Maximální roční vyměřovací základ v roce 2014 dosahuje 1 245 216 korun (je tvořen 48násobkem průměrné mzdy), tedy: 103 768 korun měsíčně. Pokud podnikatel či živnostník vydělává tolik, že jeho vyměřovací základ tuto částku přesáhne, platí pro něj právě maximální vyměřovací základ. Jednoduchým výpočtem pak dojdeme k tomu, že maximální výše měsíčních záloh na sociální pojištění může v roce 2014 dělat zhruba 30 300 korun.

Jestli budete v roce 2014 podnikat jen v rámci vedlejší činnosti, bude vaše minimální záloha na sociální pojištění dosahovat 758 Kč korun. Respektive 680 korun, když jste vstoupili do druhého pilíře.

Platí také, že když váš zisk z podnikání v rámci vedlejší činnosti nepřekročí rozhodnou částku, která pro rok 2014 dělá 62 261 korun, nebudete muset v následujícím roce sociální pojištění z vedlejší činnosti platit vůbec.

Odkdy novou výši záloh na sociální pojištění platit

Jestliže podnikáte už letos, začne pro vás nová výše záloh pro rok 2014 platit až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 – tedy ve většině případů od května 2014. Pokud ale zahájíte podnikání až v roce 2014, platí pro vás nová sazba minimální zálohy od počátku.

Připomínáme, že minimální zálohy na sociální pojištění si musí platit i lidé, kteří s podnikáním teprve začínají – pokud jde o hlavní činnost. A taky podnikatelé, kteří předchozí rok skončili ve ztrátě.

Měsíční zálohu je třeba uhradit okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) vždy do dvacátého dne následujícího měsíce – čili například za leden do dvacátého února. Opozdilci musí počítat s tím, že dostanou penále – za den prodlení si sociálka účtuje 0,05 procenta z dlužného pojistného.

Důležité údaje k sociálnímu pojištění  

Rok 2013   

Rok 2014  

Průměrná mzda

25 884 Kč

25 942

Maximální roční vyměřovací základ

1 242 432 Kč

1 245 216 Kč

Maximální měsíční vyměřovací základ

103 536 Kč

103 768 Kč

Minimální roční vyměřovací základ

77 652 Kč

77 832 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ

6471 Kč

6486 Kč

Minimální měsíční záloha – hlavní činnost

1890 Kč

1894 Kč

Minimální měsíční záloha – vedlejší činnost

756 Kč

758 Kč

Minimální měsíční záloha při účasti

v 2. pilíři – hlavní činnost

1696 Kč

1700 Kč

Minimální měsíční záloha při účasti

 v 2. pilíři – vedlejší činnost

679 Kč

680 Kč

Rozhodná částka pro vedlejší činnost

62 122 Kč

62 261 Kč

Zdravotní pojištění v roce 2014

Na zdravotním pojištění musí každý podnikatel a živnostník ročně zaplatit 13,5 procenta ze svého vyměřovacího základu – a ten je, jak jsme si ukázali výš, tvořen polovinou vašeho zisku (čili příjmu sníženého o výdaje). Když výslednou částku zdravotního pojištění vydělíte dvanácti, zjistíte výši svých měsíčních záloh. Platí tady zkrátka velmi podobný vzoreček jako u pojištění sociálního.

Může se ovšem stát – a u řady podnikatelů to tak opravdu je – že váš vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění bude nižší než stanovený minimální vyměřovací základ. V takovém případě pro vás bude platit právě tato částka – minimální vyměřovací základ. Ten je tvořen polovinou průměrné mzdy, čili v roce 2014 dělá 12 971 korun měsíčně. Minimální záloha na zdravotní pojištění tvoří 13,5 procenta z této částky: čili 1752 korun.

Ukážeme si to zase na příkladu pana Vokurky.

PAN VOKURKA PLATÍ zdravotní POJIŠTĚNÍ

Vyměřovací základ živnostníka Vokurky, který si vydělává průměrně pěkných padesát tisíc měsíčně, už známe z předešlého výpočtu. Víme, že dosahuje 120 tisíc korun ročně a tedy 10 tisíc měsíčně. To je ovšem méně než stanovený minimální vyměřovací základ, který dělá pro rok 2014 12 971 korun měsíčně – pro pana Vokurku tedy bude platit právě ten. A bude tudíž v roce 2014 platit minimální zálohy na zdravotní pojištění: 1752 korun měsíčně

Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění byl pro roky 2013 až 2015 zrušen, žádný strop zde tedy – na rozdíl od sociálního pojištění – neexistuje.

Důležité údaje ke zdravotnímu pojištění

Rok 2013  

Rok 2014  

Minimální měsíční vyměřovací základ

12 942 Kč

12 971 Kč

Minimální měsíční záloha

1748 Kč

1752 Kč

Odkdy novou výši záloh na zdravotní pojištění platit

Další důležitý rozdíl oproti sociálnímu pojištění spočívá v tom, že novou výši záloh je třeba platit hned od začátku roku, nečeká se na odevzdání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně. Zálohu na zdravotní pojištění musíte vždy zaplatit nejpozději do osmého dne následujícího měsíce – zálohu za leden (která už bude o pár korun vyšší než v předešlém roce) tedy nejpozději do osmého února.

Pokud podnikáte jen v rámci vedlejší činnosti, nemusíte z ní ani v roce 2014 zálohy na zdravotní pojištění vůbec platit, pojištění doplatíte až po odevzdání přehledu – podle toho kolik jste si v podnikání reálně vydělali.

Kdy podat přehled o příjmech a výdajích

Kdy podat přehled

Přehled o příjmech a výdajích pro sociálku a zdravotní pojišťovnu za rok 2013 budete muset podobně jako v předešlých letech odeslat nejpozději první pracovní den v květnu. Pokud využíváte služeb daňového poradce, prodlužuje se lhůta o tři měsíce.

Samozřejmě je třeba počítat s tím, že když nebudou uhrazené zálohy odpovídat vašim ziskům v daném roce, budete muset pojištění pod odevzdání přehledu doplatit. Nebo vám naopak sociálka a zdravotní pojišťovna přeplatky vrátí.

Závěrem ještě připomínáme, že i v roce 2014 bude možné sociálce přehled podat na klasickém papírovém formuláři. Povinná elektronická komunikace (a tudíž i povinné zřizování datových schránek či elektronických podpisů) se o rok odsouvá.