OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Odchod do důchodu během roku 2015 a daň z příjmu

 20.8.2015,  zdroj: www finance.cz

Všichni zaměstnanci odvádí během roku 2015 měsíční zálohy na dani z příjmu fyzických osob. Daň za zaměstnance vypočítává a odvádí zaměstnavatel. Při výpočtu měsíční zálohy se uplatňuje měsíční sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Protože při zpracování ročního zúčtování daně za celý rok nebo při podání daňového přiznání je nárok na slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, tak vzniká při práci pouze po část roku daňový přeplatek. Nárok na základní slevu na poplatníka za celý rok je vždy v plném rozsahu, základní sleva se poměrně nekrátí dle počtu odpracovaných měsíců.

Jak získat daňový přeplatek?

Občané pracující pouze po část roku 2015 z důvodu odchodu do starobního důchodu mohou získat daňový přeplatek z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka dvojím způsobem:

  1. Mohou požádat posledního zaměstnavatele o roční zúčtování daně. V některých případech však nemůže zaměstnavatel za zaměstnance roční zúčtování daně provést (např. zaměstnanec má příjem ještě z pronájmu, ze samostatné výdělečné činnosti, pracoval současně pro více zaměstnavatelů).
  2. Podají si sami daňové přiznání, k vyplnění daňového přiznání budou potřebovat "potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015" od všech zaměstnavatelů, kde během roku 2015 pracovali.

Když se však nevyužije ani jedna z těchto možností, tak není možné daňový přeplatek obdržet. Zaměstnanci, kteří mají během roku pouze příjmy ze zaměstnání přitom mají splněny své daňové povinnosti formou měsíčních záloh, ale přeplatek neobdrží. A to je škoda. Daňový přeplatek může činit více než 10 000 Kč.

Praktický příklad

Paní Novotná pracovala v roce 2015 pouze pro jediného zaměstnavatele firmu XY. Paní Novotná odejde od 1. srpna 2015 do důchodu. Paní Novotná si chce sama podat daňové přiznání, tak si vyžádá od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015. Paní Novotná měla v měsících lednu až červenci 2015 hrubou měsíční mzdu 25 000 Kč.

  • Měsíční záloha na dani z příjmu fyzických osob činila 2 955 Kč (25 000 Kč x 1,34) x 15 %) - 2 070 Kč)
  • Za měsíce leden až červenec zaplatila paní Novotná na zálohách na dani z příjmu 20 685 Kč (2 955 Kč x 7 měsíců). Tato částka je poslední řádek v tabulce níže

 

Vybrané údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti

(za rok 2015 od zaměstnavatele firmy XY)

Text

Částka

Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti

175 000 Kč
(25 000 Kč x 7 měsíců)

Úhrn povinného pojistného

59 500 Kč
(25 000 Kč x 34 %) x 7 měsíců

Základ daně

234 500 Kč
(175 000 Kč + 59 500 Kč)

Skutečně sražená záloha na daň z příjmu

20 685 Kč

vlastní výpočet autora

Protože paní Novotná mimo zaměstnání neměla v roce 2015 žádné jiné zdanitelné příjmy, tak bude pro paní Novotnou jednoduché vyplnit daňové přiznání. Paní Novotná neuplatňuje mimo slevu na poplatníka žádnou další daňovou slevu nebo nezdanitelnou položku. V daňovém přiznání bude tedy vyplňovat pouze údaje z potvrzení od zaměstnavatele a pouze dopočítá daňový přeplatek.

Daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2015

Text

Částka

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

175 000 Kč

Úhrn povinného pojistného

59 500 Kč

Dílčí základ daně dle § 6

234 500 Kč

Základ daně

234 500 Kč

Daň z příjmu dle § 16

35 175 Kč
(234 500 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň po uplatnění slevy

10 335 Kč
(35 175 Kč - 24 840 Kč)

Na zálohách zaplaceno

20 685 Kč

Daňový přeplatek

10 350 Kč
(20 685 Kč - 10 335 Kč)

vlastní výpočet autora

Daňové přiznání odevzdá paní Novotná na finanční úřad v březnu 2016. Paní Novotná na straně č. 4 daňového přiznání vyplní žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmu a uvede bankovní účet, kde chce přeplatek zaslat.