OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Dotace z Nové zelené úsporám jsou výhodnější

18.8.2014, http://finexpert.e15

Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. října letošního roku.

O dotace na zateplení nebo výměnu kotle mohou domácnosti žádat již od dubna letošního roku. Připraveno je pro ně 1,9 miliardy korun. Kritici programu Nová zelená úsporám poukazovali na vysokou administrativní zátěž. Ministerstvo životního prostředí se po zanalyzování předchozího kola programu rozhodlo přijmout opatření, které administrativu zjednoduší. Kromě toho byl navýšen i příspěvek na zpracování odborného posudku. 

Počet žádostí v programu Nová zelená úsporám roste. Zatímco v polovině května požádalo o příspěvek 678 majitelů rodinných domů, počátkem srpna evidoval Státní fond životního prostředí 1 279 žádostí s celkovým požadavkem 230 milionů korun. Příjem žádostí přitom bude ukončen buď vyčerpáním alokované částky, nebo nejpozději 31. října letošního roku. Domácnosti, které uvažují o zateplování, výměně kotle, instalaci tepelného čerpadla či solárních kolektorů nebo o výstavbě pasivního domu, tak mají ještě prostor svoji žádost podat. 

Méně papírování, více peněz 

Pokud vás zatím odrazovala administrativní zátěž, o níž se v souvislosti s dotačním programem hovořilo, možná vás potěší dodatek ke směrnici programu, který přijalo ministerstvo životního prostředí. „Tento dodatek přináší zejména menší administrativní zátěž pro žadatele. Výraznou změnu představuje i navýšení podpory na zpracování odborného posudku pro oblasti podpory A (Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) a C.3 (Instalace solárních termických systémů), které zohledňují skutečné náklady na jeho zpracování,“ uvedlo ministerstvo ve své tiskové zprávě. 

„Tím, že jsme snížili administrativní zátěž a navýšili dotaci na projekt, tak reagujeme zejména na vyhodnocení administrace předchozího programu, usnadníme tím „dotační život“ jak stávajícím, tak budoucím žadatelům,“ komentovala opatření Lenka Brandtová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí. Dodatek se tedy vztahuje nejen na nové žádosti, ale i na ty, které byly podány před jeho přijetím. „Všechny změny se týkají všech žádostí o podporu podaných v rámci programu od 1. dubna 2014, o navýšení podpory tak není nutné žádat samostatně, v případě nároku obdrží žadatel vyšší podporu na zpracování odborného posudku zcela automaticky,“ dodala Brandtová.

Zvýšení podpory programu Nová zelená úsporám

Podle Brandtové je mezi žadateli v současné době největší zájem o oblast podpory C, která se týká výměny kotlů, instalace solárních systémů nebo tepelných čerpadel. Také této oblasti se dotknou přijaté změny. 

  • Zvýšení maximální podpory v oblasti podpory A.4 (Zpracování odborného posudku pro podoblast podpory A.1, A.2 nebo A.3) z původních 10 000 Kč na 20 000 Kč.
  • Zavedení oblasti podpory C.6 (Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.3 - Instalace solárních termických systémů), v rámci které je podporováno zpracování odborného posudku pro oblast podpory (maximální výše podpory činí 5 000 Kč).
  • Oblast podpory A.1.2 (A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí) se nově otevírá většímu počtu možných žadatelů, kdy se požadavek na splnění maximální měrné roční potřeby tepla na vytápění snížil ze 70 kWh.m-2.rok-1 na 100 kWh.m-2.rok-1. Maximální míra podpory pro tuto oblast zůstala nezměněna a činí 30 % ze způsobilých výdajů.
  • Při současném rozšíření celkové vnitřní podlahové plochy např. provedením přístavby, nástavby nebo vestavby bylo zrušeno omezení o maximální rozšiřitelnost celkové vnitřní podlahové plochy o více jak 100 %.

Jak se sníží administrativní zátěž?

Původně požadoval dotační program Nová zelená úsporám po žadatelích řadu administrativních „drobností“, které bylo třeba dodržet. To se díky dodatku mění. Nebude například nutné dokládat potvrzení o vedení bankovního účtu nebo Průkaz energetické náročnosti budov. Podpisy na plné moci již nemusí být úřadně ověřené a výpis z katastru nemovitostí může být starší více než 90 dnů, pokud se údaje nezměnily. Důležitá je i změna, že doklad o projednání záměru s příslušným stavebním úřadem se přikládá až v okamžiku „doložení realizace“. K urychlení vyřízení žádostí by měl přispět fakt, že z procesu administrace bylo vypuštěno posouzení žádosti Radou SFŽP.