OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Co je dobré vědět o mzdě?

24.9.2014, zdroj: http://finexpert.e15.cz

Zaměstnavatelé platí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění.

Zaměstnavatelé se svými zaměstnanci sjednávají hrubou mzdu. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou však vyšší a čistá mzda zaměstnance obdržená na účet je nižší. Proč? Jak se tyto částky liší? Ve kterých zemích mají Evropané nejvyšší čistou mzdu? 

Do určité měsíční mzdy jsou právě peníze hlavním motivem k práci. Hrubou mzdu sjednává zaměstnavatel se zaměstnancem v pracovní smlouvě nebo mzdovém výměru. Čistá mzda zaměstnance, kterou dostane na svůj bankovní účet, závisí na množství uplatněných daňových slev a nezdanitelných položek. Některé daňové slevy se uplatňují v průběhu roku (např. sleva na poplatníka, sleva na invaliditu nebo daňové zvýhodnění na děti). Sleva na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč nebo nezdanitelné položky (např. dary, odpočet úroků na bydlení, odpočet životního pojištění nebo odpočet penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření) se uplatňují za celý rok při zpracování ročního zúčtování prováděného zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v daňovém přiznání. 

  • V praxi tak mohou mít dva zaměstnanci pracující za stejnou hrubou mzdu čistou mzdu, kterou obdrží na svůj bankovní účet, rozdílnou o desetitisíce korun. Závisí na rozsahu uplatněných daňových slev a daňových odpočtů. 

Tři druhy mezd

Pro zaměstnavatele jsou rozhodující celkové mzdové náklady. Kolik skutečně zaměstnavatele stojí zaměstnanec. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou součtem sjednané hrubé mzdy a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance. Zaměstnavatelé platí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Souhrnně jsou tedy mzdové náklady zaměstnavatele vyšší o 34 % než sjednaná hrubá mzda. Pro zaměstnance je zase nejdůležitějším údajem čistá mzda obdržená na účet. Z hrubé mzdy musí zaměstnanci odvést povinné pojistné (v souhrnu 11 %) a daň z příjmu fyzických osob. 

Praktický příklad

Paní Novotná má hrubou mzdu sjednanou v pracovní smlouvě 21 000 Kč. Paní Novotná je bezdětná a uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci. Jak vysoké jsou "tři mzdy" paní Novotné? 

  • Hrubá mzda je zmíněných 21 000 Kč. 
  • Mzdové náklady zaměstnavatele jsou však vyšší. Zaměstnavatel paní Novotné musí zaplatit na sociálním pojištění 5 250 Kč (25 % z 21 000 Kč) a na zdravotním pojištění 1 890 Kč. Měsíční práce paní Novotného jejího zaměstnavatele stojí 28 140 Kč (21 000 Kč + 5 250 Kč + 1 890 Kč). 
  • Paní Novotná musí ze své mzdy zaplatit povinné pojistné a daň z příjmu. Na sociálním pojištění zaplatí 1 365 Kč (21 000 Kč x 6,5 %), na zdravotním pojištění 945 Kč (21 000 Kč x 4,5 %) a na dani z příjmu 2 160 Kč (28 200 Kč x 15 %) - 2 070 Kč). Částka 28 200 Kč jsou mzdové náklady zaokrouhlené na sta nahoru. Paní Novotná může měsíčně nakupovat zboží a služby za částku 16 530 Kč (21 000 Kč - 1 365 Kč - 945 Kč - 2 160 Kč). 

Z jaké mzdy se vypočítávají nemocenské dávky nebo důchod? 

Nemocenské dávky (mateřská, ošetřovné a nemocenská) nebo státní důchod (starobní i invalidní) závisí na výši dosahovaného příjmu. Čím vyšší příjmy, ze kterých bylo řádně odváděno sociální pojištění, tím vyšší nemocenské dávky i důchod. Přestože se nemocenské dávky i důchod počítají odlišně, tak při všech výpočtech je uplatněn princip redukce. Z tohoto důvodu s rostoucím příjmem je růst nemocenských dávek a důchodu nižší. Náhradový poměr (poměr nemocenských dávek nebo důchodu vůči předchozímu příjmu), tak mají zaměstnanci s nižším příjmem vyšší než zaměstnanci s vyšším příjmem. Nemocenské dávky i důchod se počítají z hrubé mzdy. Na výpočet nemocenských dávek a důchodu nemá tedy vliv uplatnění daňových slev a nezdanitelných položek. Pro výpočet nemocenských dávek nebo důchodu jsou na tom všichni zaměstnanci se stejnou hrubou mzdou rovnocenně. 

Kolik dostávají Evropané v průměru na účet? 

Průměrná roční čistá mzda, kterou obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet, za dle údajů uvedených v publikaci "The Tax Burden of Typical Workers in the EU 27 z roku 2013 - Institut économique Molinari" pohybuje od 2 442 € v Bulharsku po 36 278 € v Lucembursku. 

Ve kterých deseti členských zemí EU je průměrná roční čistá mzda nejvyšší? 

  • V Lucembursku (36 278 €), Švédsku (32 909 €), Dánsku (32 096 €), Velké Británii (31 837 €), Nizozemí (30 392 €), Finsku (29 595 €), Irsku (27 139 €), Německu (26 274 €), Francii (24 860 €) a Belgii (24 844 €). 

Ve kterých deseti členských zemí EU je průměrná roční čistá mzda nejnižší? 

  • V Portugalsku (13 597 €), Slovinsku (12 261 €), Česku (8 910 €), Lotyšsku (7 847 €), Slovensku (7 451 €), Polsku (6 772 €), Maďarsku (5 856 €), Litvě (5 277 €), Rumunsku (3 990 €) a Bulharsku (2 642 €). 

Z vysokých příjmů se mohou radovat občané zemí Skandinávie, které se mohou pochlubit výbornými podnikatelskými a životními podmínkami se sociálním a ekologickým rozměrem, z čehož profitují i zaměstnanci vysokými mzdami.