OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Dnes jsem pro Vás vybrala článek, který řeší starobní důchod a možnosti, jak jeho výši ovlivnit. Respektive, jak se vyvarovat chybám a zbytečně si důchod nesnížit. Toto téma je důležité řešit průběžně, zvláště dokládání odpracovaných let u zaměstnavatelů. Určitě si pošlete žádost o váš evidenční list důchodového pojištění na ČSSZ a ověřte si už nyní, zda máte vedeny školy a jednotlivé práce. Bývá v tom nepořádek, který se za 30 let bude jen těžko napravovat a právě toto vám ovlivní výši důchodu.

Dejte si pozor na 8 špatných důchodových rozhodnutí

.

8 špatných důchodových rozhodnutí

1) Ukončení práce

Dosažení řádného důchodového věku není legislativním důvodem pro ukončení práce. V řádném starobním důchodu nejsou žádná omezení ohledně výdělku. Řádní starobní důchodci mohou tedy současně bez omezení pracovat a pobírat státní důchod.

2) Spoléhání v penzi pouze na stát

Zejména lidem s nadprůměrnými příjmy klesá odchodem do důchodu citelně životní úroveň. Při výpočtu státního důchodu platí, že čím vyšší příjmy v produktivním věku, tím nižší náhradový poměr (tedy porovnání důchodu s předchozím příjmem). Zodpovědní lidé tedy v penzi nespoléhají pouze na státní důchod, ale dlouhodobě si tvoří svůj vlastní důchodový pilíř v závislosti na svém investičním profilu.

3) Neřešení nesrovnalostí

Výpočet státního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. Nikoliv pouze několik let před odchodem do penze. Za tak dlouhou dobu pojištění nemusí údaje v databázi ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení) odpovídat skutečnost (např. některý z bývalých zaměstnavatelů si neplnil své zákonné povinnosti). Proto je vhodné si průběžně kontrolovat, zdali údaje v databázi ČSSZ odpovídají skutečnosti a případné nesrovnalosti včas vydokladovat.

4) Odchod do předčasného důchodu bez důvodu

Z finančního hlediska je odchod do předčasného důchodu nevýhodný. Předčasný důchod je nižší než řádný důchod nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Odchod do předčasného důchodu by měl mít tedy opodstatnění – např. delší nezaměstnanost v předdůchodovém věku, kdy již vypršel nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo zdravotní problémy nedostačující k přiznání invalidního důchodu.

5) Špatný termín odchodu do předčasného důchodu

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při špatném načasování odchodu do předčasného důchodu je tedy předčasný důchod zbytečně nižší, než kdyby se odešlo do předčasného důchodu o několik dní později.

6) Nepodání žádosti o zvýšení důchodu

Výkon výdělečné činnosti, ze které je odváděno sociální pojištění, v důchodu zvyšuje měsíční částku státní penze. Za každých 360 kalendářních dní se zvyšuje výpočtový základ důchodu o 0,4 %. O zvýšení důchodu je potřeba si požádat. Přestože měsíční zvýšení důchodu může být např. 60 Kč, tak se tato administrativa vyplatí.

7) Nepodání žádosti o invalidní důchod

Někteří občané mají zdravotní problémy dostačující k přiznání alespoň invalidního důchodu prvního stupně. Bez podané žádosti o invalidní důchod však nemůže být invalidní důchod přiznán. Podání žádosti o invalidní důchod je bez finančních poplatků a případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč by nemohlo být v budoucnu o invalidní důchod opětovně požádáno, když se zdravotní stav opět zhorší.

8) Žádná práce v invalidním důchodu I. a II. stupně

Do doby pojištění ovlivňující výši starobního důchodu se jako náhradní doba pojištění započítává pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Nejenom s ohledem na měsíční částku starobního důchodu je pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně vhodné během pobírání invalidního důchodu pracovat a z příjmu odvádět sociální pojištění.

Co pro vás mohu udělat?

Pokud se nechcete spoléhat jen na státní penzi, poradím, jak si naspořit vlastní kapitál, ze kterého si jednou budete moci při penzi přilepšit. Vše s ohledem na váš postoj k riziku.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete mne kontaktovat mobilem (+420) 605 834 993 nebo přes kontaktní formulář.

Celý článek si můžete přečíst po kliknutí na tento odkaz: www.finance.cz